Oproep voor commentaar concept richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen

  • door

De conceptrichtlijn is aangeboden aan het bestuur van de verschillende verenigingen, als ook aan andere organisaties die bij het KIMO betrokken zijn. Het is belangrijk dat u uiterlijk zondag 28 juni input levert, omdat iedereen gehouden is aan de richtlijn als die definitief is vastgesteld.

Wij ontvangen uw commentaar graag uiterlijk zondag 28 juni

Tot en met zondag 28 juni kunnen opmerkingen worden gestuurd naar onze praktijk-ledenservice. In bijgaande toelichting is te lezen hoe commentaar kan worden gegeven.

De klinische praktijkrichtlijn Mondzorg voor Jeugdigen bestaat uit 3 modules

Samen met de eerder gepubliceerde module Diagnostiek met behulp van röntgenfoto’s vormen de modules Preventie en Behandeling de klinische praktijkrichtlijn Mondzorg voor Jeugdigen. De volledige concept versie van de Klinische Praktijkrichtlijn Mondzorg voor Jeugdigen (preventie en behandeling)  te lezen.

Praktijkrichtlijn Mondzorg voor Jeugdigen 2012 wordt hiermee vervangen

In de herziene praktijkrichtlijn worden indicatoren opgenomen of wel meet instrumenten. Bovendien is gekozen voor een modulaire opbouw. Daarmee worden de knelpunten uit de oude richtlijn van 2012 opgelost.

Vaststelling en implementatie

Als alle commentaren verwerkt zijn zal de Richtlijn Autorisatie Raad (RAR) de klinische praktijkrichtlijn Mondzorg Jeugdigen toetsen voor autorisatie. Vervolgens stellen de leden van het KIMO de richtlijn in de algemene ledenvergadering vast. Aansluitend wordt verwacht dat de richtlijn in alle praktijken wordt geïmplementeerd als leidraad voor het klinisch handelen.